16 Юни

Събития и светци

Св. Тихон Аматунски
: Чудотворец,Епископ
Век: V в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог