20 Април

Събития и светци

Св. Анастасий Синаит
: Преподобен,патриарх
Век: VI в.
Св. Теодор Трихина
: Преподобен
Век: IV в.
Св. Януарий и дружината му
: Мъченик,епископ
Век: IV в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог