14 Август

Събития и светци

Св. Михей
: Пророк

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог