19 Март

Събития и светци

Св. Хрисант и Дария
: Мъченици
Век: III в.
Св. отци, убити в обителта на св. Сава
: Преподобни,Мъченици
Век: VIII в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог