10 Май

Събития и светци

Св. Симон Зилот
: Апостол
Век: II в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог