5 Юли

Събития и светци

Св. Лампадий
: Преподобен
Св. Астий
: Свещеномъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог