30 Юли

Събития и светци

Св. Натан
: Пророк
Св. Мамантий
: Мъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог