25 Юли

Събития и светци

Св. Евпраксия
: Преподобна

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог