21 Август

Събития и светци

Св. Лукий
: Мъченик
Св. Симеон Самоковски
: Мъченик
Век: XVIII в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог