17 Март

Събития и светци

Св. Марин
: Мъченик
Св. Алексий Човек Божи
: Преподобен
Век: V в.
Владетел: Хонорий и Аркадий

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог