6 Март

Събития и светци

Св. Аркадий Кипърски
: Преподобен,епископ
Век: IV в.
Св. Конон Чудотворец
: Мъченик
Век: II в.
Св. 42-ма мъченици от Амория
: Мъченици
Век: IX в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог