5 Ноември

Събития и светци

Св. Домнин Кесарийски
: Мъченик
Век: IV в.
Св. Галактион и Епистимия
: Мъченици,Преподобни
Век: III в.
Владетел: император Деций Траян

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия