15 Юли

Събития и светци

Св. Юст
: Мъченик
Св. Юстин ІІ
: Император

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог