7 Август

Събития и светци

Св. Дометиан
: Мъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог