Заглавие Наименование
1. Братковия миней (НБС № 647) Св. Димитър Солунски
2. в староизводните славянски минеи Св. Георги Победоносец
3. Канон за Алексий Човек Божи на Климент Охридски Св. Алексий Човек Божи
4. канон за преподобна Петка Св. Петка (Параскева) Търновска
5. Канон за св. Георги Победоносец в Празничен миней НБКМ 122 Св. Георги Победоносец
6. Канон за св. Климент Римски от св. Йосиф Песнописец, втори превод Св. Климент Римски
7. Канон за св. Климент Римски от св. Йосиф Песнописец, първи превод Св. Климент Римски
8. Канон за св. Теодор Тирон от Йоан Дамаскин в новоизводен превод Св. Теодор Тирон
9. Канон за св. Теодор Тирон от Теофан Начертани Св. Теодор Тирон
10. Канонът за св. Троица за 8-и глас на Климент Охридски Св. Климент Охридски
11. Най-ранен сръбски препис на службата за преподобна Петка Св. Петка (Параскева) Търновска
12. Най-ранната Св. Йоаким Осоговски
13. Новгородския служебен миней за октомври Св. Димитър Солунски
14. Новобългарски превод на Покайния канон от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
15. Новобългарски превод на Службата за апостол от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
16. Новобългарски превод на Службата за мъченик от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
17. Новобългарски превод на Службата за мъченица от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
18. Новобългарски превод на Службата за отец от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
19. Новобългарски превод на Службата за преподобен от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
20. Новобългарски превод на Службата за пророк от св. Климент Охридски Св. Климент Охридски
1 2 3 4 > >>