5 Март

Събития и светци

Св. Марко
: Преподобен
Век: V в.
Св. Конон Чудотворец
: Мъченик
Век: II в.
Св. Конон Градинар
: Мъченик
Век: III в.
Владетел: император Деций
Св. Исихий
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: Максимиан
Св. 42-ма мъченици от Амория
: Мъченици
Век: IX в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог