18 Март

Събития и светци

Св. Кирил Йерусалимски
: епископЦърковен отец,
Век: IV в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог