8 Август

Събития и светци

Св. Таисия
: Отшелница
Век: III в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог