20 Май

Събития и светци

Св. Талелей
: Мъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог