21 Юли

Събития и светци

Св. Йоан
: Преподобен
Св. Йезекиил
: Пророк

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог