5 Май

Събития и светци

Св. Неофит, Гай и Гаян
: Мъченици
Век: III в.
Св. Ирина
: Великомъченица
Век: I в.
Св. Пелагия
: Мъченица
Век: III в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог