Заглавие Наименование
1. Анонимно дометафрастово житие на св. Георги Победоносец – първа редакция Св. Георги Победоносец
2. във Великото Литовско княжество и в Полското кралство Св. Петка (Параскева) Търновска
3. Диалози на св. Григорий Велики Св. Григорий (Велики)
4. Житие на св. Василий Велики от св. Амфилохий Иконийски Св. Василий Велики
5. Житие на св. Горазд Пражки Св. Горазд Пражки
6. Житие на св. Григорий Римски в Супрасълски сборник Св. Григорий (Велики)
7. Житие на св. Димитър с чудеса от Дамаскин Студит в ЦИАИ 896 Св. Димитър Солунски
8. Житие на св. Параскева (Петка) Търновска по Учителното евангелие от Библиотеката на Руската Академия на науките, 13.7.37 Св. Петка (Параскева) Търновска
9. Житие на св. Параскева (Петка) Търновска по чети миней от Полската национална библиотека Akc. 2996. Св. Петка (Параскева) Търновска
10. Житието на Таисия в Бдинския сборник Св. Таисия
11. Кратко житие на св. Петка Римска Св. Петка (Параскева)
12. Мъчение на св. Варвара от Бдинския сборник Св. Варвара
13. Мъчение на св. Гликерия Св. Гликерия
14. Мъчение на св. Киприан и св. Юстина Св. Киприан и св. Юстина
15. Мъчение на св. Теодор Тирон Св. Теодор Тирон
16. Пасаж по Белградския препис от ХVІ–ХVІІ в. Св. Йоаким Осоговски
17. Пространно житие на св. Иларион Велики по ръкопис Цетине 20, ХІV в. Св. Иларион Велики
18. разкази на чудеса на св. Георги Св. Георги Победоносец
19. Хилендарски препис на житието на св. Григорий Римски Св. Григорий (Велики)
1