8 Май

Събития и светци

Св. Арсений Велики
: Преподобен
Век: V в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог