9 Юли

Събития и светци

Св. Патермутий
: Преподобен
Св. Коприй
: Преподобен

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог