14 Април

Събития и светци

Св. Симеон Персийски
: Преподобен,Мъченик,епископ
Век: IV в.
Владетел: Сапор ІІ
св. Зосима
: преподобен
Век: V в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог