26 Юни

Събития и светци

Св. Давид Солунски
: Преподобен
Век: VI в.
Св. Йоан Готски
: Епископ
Век: VIII в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог