12 Април

Събития и светци

Св. Павсилип
: Мъченик
Век: II в.
Владетел: Адриан
Св. Геронтий
: Мъченик
Св. Артемон
: Свещеномъченик,Епископ
Век: II в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог