8 Април

Събития и светци

Св. Павсилип
: Мъченик
Век: II в.
Владетел: Адриан
Св. Вадим
: Мъченик

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог