23 Март

Събития и светци

Св. Никон и учениците му
: МъченициПреподобен,
Век: III в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог