24 Юли

Събития и светци

Св. Евпраксия
: Преподобна
Св. Борис и Глеб
: Мъченици
Св. Христина
: Мъченица

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог