28 Февруари

Събития и светци

Св. Садох
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: цар Сапор ІІ
Св. Нестор
: Епископ,мъченик
Век: III в.
Владетел: Деций
Св. Евагрий Понтийски
: Църковен отец,преподобен
Век: IV в.
Св. Теоктирист
: Преподобен

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия