17 Април

Събития и светци

Св. Симеон Персийски
: Преподобен,Мъченик,епископ
Век: IV в.
Владетел: Сапор ІІ
Св. Акакий Мелетински
: Преподобен
Век: V в.
Св. Ардалион
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: Максимиан
Св. Агапит папа Римски
: Папа,чудотворец
Век: VI в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог