2 Март

Събития и светци

Св. Теодот Киринейски
: епископМъченик,
Век: IV в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог