1 Май

Събития и светци

Св. Йеремия
: Пророк
Век: VI в.пр.Хр.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог