26 Август

Събития и светци

Св. Пимен Велики
: Преподобен

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог