16 Август

Събития и светци

Св. Йоаким Осоговски
: Преподобен
Век: XI в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог