15 Юни

Събития и светци

Св. Амос
: Пророк
Век: VIII в.пр.Хр.
Св. Елисей
: Пророк
Век: X в.пр.Хр.
Св. Исаия
: Пророк
Век: VII в.пр.Хр.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог