19 Юни

Събития и светци

Св. Зосима
: Мъченик
Век: II в.
Владетел: Траян
Св. Йезекиил
: Пророк
Св. Мойсей и Аарон
: Пророци
Век: XIII в.пр.Хр.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог