24 Юни

Събития и светци

Рождество на св. Йоан Предтеча
: Йоан Предтеча
Век: I в.

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог