22 Март

Събития и светци

Св. Никон и учениците му
: МъченициПреподобен,
Век: III в.
Св. Василий Анкирски
: Мъченик
Век: IV в.
Владетел: Юлиан Отстъпник

Календарни бележки

Библии
Апостоли
Евангелия
Стишен пролог