Наименование: Св. Горазд Пражки
Дата: 22 Август
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Мъченик и епископ
Век: XX в.
Владетел: Хитлер
Място: Прага
Автор: Панайот Карагьозов
Описание: СВ. ЕПИСКОП ГОРАЗД ПРАЖКИ (†1942) Канонизиран през 1961 и 1987 г. Св. епископ Горазд Пражки (Matej Pavlik) е роден на 26 май 1879 г. в Моравия. Завършва католическа теология в Оломоуц. По време на следването си се интересува от делото на равноапостолните Кирил и Методий в Моравия и православието, към което конвертира след създаването на Чехословашката православна църква. Приемайки монашеското име Горазд, Матей Павлик става символичен продължител на делото на ученика на св. Методий, св. Горазд, който след смъртта на славянския първоучител, става епископ на Моравия. През 1921 г. сръбският патриарх Димитрие ръкополага Горазд за православен епископ на Моравия и Силезия. След покушението срещу Райнхард Хайдрих в Прага (27.05.1942) епископ Горазд укрива в храма “Св. св. Кирил и Методий” атентаторите, но нацистите разкриват убежището, арестуват, измъчват и осъждат на смърт Горазд и неговите съратници Ян Сонневенд, Вацлав Чикъл и д-р Владимир Петржек. Присъдите са изпълнени на 4 и 5 септември 1942 г. На 27 септември нацистите разпускат Чешката православна църква, затварят и разграбват нейните храмове, а останалите свещеници арестуват и изпращат на принудителна работа в Райха (Biskup Gorazd 1988: 307). Епископ Горазд Пражки е типичен мъченик на тоталитаризма, който жертва живота си не само за Бога, но и за спасението на ближните. Още преди арестуването му той писмено предлага на нацистите “да бъде наказан дори със смъртно наказание, за да спаси Църквата и арестуваните и прекрати по-нататъшното насилие” (Pastýř a martyr 1994: 91). По време на разпитите отец Владимир Петржек заявява, че “от векове Православната църква дава убежище на народните борци” (Pastýř a martyr 1994: 92). Традицията църковният храм да се възприе¬ма като убежище за преследваните в Чехия води началото си от края на Х в., когато св. Войтех се опитва да спаси от смърт преследвана за прелюбодеяние езичничка. Пример за подражание на Чехословашката православна църква става нейната Църква-майка – Сръбската православна църква, за която самият Горазд казва, че е Църква на геройски народ. Необходимо е да се припомни, че епископ Горазд своевременно се противопоставя както на съветския, така и на фашисткия тоталитаризъм, виждайки опасностите, произтичащи от сближаването на католицизма с франкизма в Испания. Горазд Пражки е сред малцината чехи публично протестирали срещу мюнхенския диктат и отказа от военна съпротива срещу немците (Pastýř a martyr 1994: 40). Епископ Горазд Пражки е канонизиран за мъченик от Сръбската православна църква през 1961 г., а от Чешката – през 1987 г. Той е първият църковно провъзгласен светец мъченик на тоталитаризма и едновременно с това единственият канонизиран свещеномъченик от ХХ в., който е бил изправен пред съда въз основа на реални обвинения за противодържавна дейност. На 18 юни 2012 г. в катедралния православен храм „Св. св. Кирил и Методий” в Прага бе отслужена впечатляваща литургия по случай седемдесетата годишнина от смъртта на екзекуторите на „касапина на Прага” – Р. Хайдрих. Чешката православна църква почита паметта на св. Горазд Пражки по Юлианския календар на 22 август. Житие на св. Горазд Пражки
Библиография: Biskup Gorazd 1988: Biskup Gorazd. Praha, 1988. Pastýř a martyr 1994: Pastýř a martyr. Praha, 1994.