Наименование: Св. Тавита
Тип памет: Светец
Век: I в.
Място: Йопия