Наименование: Св. Амос
Дата: 15 Юни
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Пророк
Век: VIII в.пр.Хр.
Място: Юдея