Наименование: Св. Хрисант (от Филипопол)
Дата: 24 Август
Тип памет: Светец
Каноничен тип: Мъченик