Наименование: Пренасяне мощите на праведния Лазар
Тип памет: Събитие
Каноничен тип: праведен
Век: IX в.
Място: От Кипър в Константинопол