Наименование: Поклонение на веригите на св. апостол Петър
Дата: 16 Януари
Тип памет: Събитие
Каноничен тип: апостол
Век: I в.