Ирина Кузидова-Караджинова, гл.ас., д-р


vPublichkata

 

Работи в Института за литература към БАН, преподавала е стара българска литература в Югозападен университет (Благоевград). Интересите и са в областта на историята на старата българска литература, преводната агиография на южните славяни, гномическата книжнина, късната античност, дигитализацията на средновековното славянско наследство.

 

Публикации по теми, свързани с проекта:

Observations on the Old Bulgarian Translation of the Vita Sancti Hilarionis by Jerome the Blessed. – In: Literary Knowledge and Open Horizons. (Expectations and Prospects). Ed. by Raya Kuncheva. Institute for Literature, BAS. Sofia, 2011, 37–52.

Славянската версия на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – В: Маргиналното в/на литературата. Съставител: Рая Кунчева. ИЦ „Боян Пенев”, С., 2011, 159–178.

Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. – In: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband XX (2012) (под печат)

Йеронимовите жития и формирането на агиоканона. – В: Старобългарска литература, бр. 45, 2012 (под печат).