Наименование: Чудото с архангел Михаил в Хони
Тип памет: Събитие
Място: Хони, край град Йеропол във Фригия