Наименование: Трусът по времето на Теодосий ІІ
Тип памет: Събитие