Наименование: Св. Сосипатър
Дата: 28 Април
Тип памет: Светец